Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 11.01.2018r.

  • czwartek, 11 stycznia 2018 15:10
  • Wpisany przez Ewa Łuczak

Informuję, iż Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe na potrzeby realizacji projektu pn.: "Z małych Szkół w Wielki Świat - Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI "Edukacja Kwalifikacje Umiejętności", Działanie XI.1 "Wysoka jakość edukacji", Poddziałanie XI.1.2 "Kształcenie ogólne".

W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapraszam do składania ofert.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl