Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 12/2017

  • wtorek, 24 października 2017 15:18
  • Wpisany przez Ewa Łuczak

Zamawiający – Gmina Parzęczew – informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w formie Zapytania ofertowego nr 12/2017 z dnia 26.09.2017 r. na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Chociszewie i Gimnazjum w Parzęczewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powodem unieważnienia jest nieprawidłowo sformułowany zapis w zakresie specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl