Ukryj

Gmina Parzęczew

Remont pomieszczeń i wyposażenie GBP w Parzęczewie

Remont pomieszczeń i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parzęczewie oraz jej Filii w Chociszewie

 

loga_UE

16 marca br. Dyrektor Gminnej Bibloteki Publicznej w Parzęczewie - Małgorzata Śmiałek podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Remont pomieszczeń i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie oraz jej filii w Chociszewie". Pomoc przyznana została w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych w siedzibie i filii GBP poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń. Remont obejmuje wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie podwieszanego sufitu, wymianę wykładziny oraz wykonanie gładzi na ścianach wraz z ich malowaniem. Prace te z pewnością przyczynią się do podniesienia estetyki wnętrza biblioteki. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt biurowy i multimedialny do biblioteki w Parzęczewie oraz jej filii w Chociszewie, w tym: faks, aparat fotograficzny, niszczarki, urządzenia ksero, komputery przenośne, tablice interaktywne oraz projektory multimedialne.
Realizacja projektu przyczyni się do sprostania rosnącym wymaganiom i gustom użytkowników współczesnej biblioteki.

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl