Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Przekazanie terenu pod inwestycję

  • piątek, 08 września 2017 15:03
  • Wpisany przez Marta Gmerek

DSC_0526

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z firmą CONRESS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Sieradza na realizację pierwszego etapu projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew”. Umowa obejmuje prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie oraz Urzędu Gminy w Parzęczewie. Na zakres prac składają się: roboty  ogólnobudowlane, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i prace wykończeniowe.
Wartość umowy to 1.328.455,29 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu natomiast zakończenie planowane jest na drugą połowę grudnia tego roku. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

zestwaienie_znakw_2

DSC_0579

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl