Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Położenie

  • czwartek, 15 lipca 2010 13:31
  • Wpisany przez Michał Kowalski

Parzęczew położony jest w północno - zachodniej części powiatu zgierskiego, w odległości 27 km od Łodzi. Tutaj znajduje się siedziba władz gminy liczącej 44 wsie i 1 osiedle (Leźnica Wielka) - 5,7 tys. mieszkańców. Większość terenów gminy wyposażona jest w podstawową infrastrukturę techniczną (woda, prąd, telefon). Niewątpliwym atutem gminy jest czyste ekologiczne środowisko z dużą ilością lasów, porastających 14% ogólnej powierzchni (ok. 1,453 ha). Istotne znaczenie dla rozwoju gminy ma układ komunikacyjny:

  • Łódź - Zgierz - Ozorków - Parzęczew - Uniejów - Konin
  • Łódź - Aleksandrów Łódzki - Parzęczew - Łęczyca - Kutno
Przez teren gminy przebiega połączenie kolejowe relacji Łódź - Kutno ze stacją w Chociszewie. Strategiczną rolę odgrywa usytuowanie gminy w pobliży autostrady A-2 (w budowie), gdzie będą znajdować się miejsca obsługi podróżnych II i III stopnia oraz pobliski zjazd z autostrady (około 10 km), także węzeł komunikacyjny z drogą krajową nr 469. Gmina jest atrakcyjna pod względem przyrodniczo - krajobrazowym, szczególnie w swojej południowo - wschodniej części przyległej do grotnickich lasów, gdzie znajduje się 630 ha chronionego krajobrazu, W Leźnicy Wielkiej znajduje się urządzone kąpielisko strzeżone z wypożyczalnią sprzętu pływającego i parkingiem. W planach jest również rozbudowa zalewu wodnego w Parzęczewie. Gmina Parzęczew to teren, gdzie naprawdę warto inwestować. Osoby zainteresowan podjęciem działalności gospodarczej w dziedzinie agroturystyki, rekreacji i ekologicznych form przetwórstwa serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl