Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF

Spotkanie dotyczące funcjonowania szkół na terenie gminy Parzęczew

 • piątek, 25 lutego 2011 13:31
 • Poprawiony piątek, 25 lutego 2011 13:56
 • Wpisany przez Michał Kowalski

W dniu 24 lutego 2011 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządowej i Rolnictwa Rady Gminy w Parzęczewie. Celem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących:

 • Przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016,
 • utworzenia Zespołu Szkół w Parzęczewie.

Spotkanie odbyło się przy udziale przedstawicieli:

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • firmy ResPublic, która opracowywała strategię,
 • Związków Zawodowych,
 • Rad Pedagogicznych,
 • Rad Rodziców,
 • Dyrektorów Szkół.

Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków i sugestii Radni pozytywnie zaopiniowali projekty obu uchwał.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl