Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Nowoczesna klasa w Gimnazjum

  • piątek, 07 lutego 2014 09:42
  • Poprawiony piątek, 07 lutego 2014 14:31
  • Wpisany przez Magdalena Janik

Gimnazjum w Parzęczewie wzbogaciło się o nowy sprzęt multimedialny, który doposażył jedną z klas. Z własnych środków szkoła zakupiła tablicę interaktywną oraz projektor multimedialny. Natomiast dzięki uczestnictwu Gimnazjum w programie unijnym „Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery” nauczyciel klasy otrzymał stanowisko multimedialne wyposażone w laptopa oraz drukarkę, a uczniowie biorący udział w projekcie dostali kamerę, aparat fotograficzny oraz gadżety. Ponadto podczas ferii w klasie zostały przeprowadzone drobne remonty polegające na pomalowniu ścian i wymianie wykładziny. Gimnazjaliści po powrocie z ferii rozpoczęli naukę w nowej klasie, a nowe urządzenia sprawiły, że lekcje są ciekawsze. Uczniowie chętnie korzystają z tablicy wykazując się nowymi umiejętnościami, co prezentują poniższe zdjęcia.

 

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl