Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Nowa Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016

  • poniedziałek, 31 stycznia 2011 11:45
  • Wpisany przez Michał Kowalski

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016. Prace prowadzone są przy współpracy z firmą ResPublic, Dyrektorami szkół gminnych, przedstawicielami Rady Gminy i Rady Rodziców oraz pracownikami Urzędu Gminy.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania, podczas których przeanalizowano główne problemy oświaty w Gminie Parzęczew, opracowano analizę SWOT, wyznaczono cele strategiczne i działania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew.

Poniżej zamieszczamy do wglądu raport z dotychczasowych spotkań. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 4 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 u Pani Agnieszki Wawrzyniak, tel. 42 718 60 81

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl