Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Leźnica Wielka bez przedszkola?

  • piątek, 09 marca 2012 15:42
  • Wpisany przez Marta Gmerek

W związku z informacją o zamiarze likwidacji przedszkola na osiedlu wojskowym w Leźnicy Wielkiej przez Dowództwo Wojsk Lądowych, w minioną środę odbyło się spotkanie przedstawicieli Jednostki Wojskowej z rodzicami dzieci uczęszczających do tamtejszego przedszkola. W spotkaniu uczestniczył Dowódca Jednostki ppłk Radosław Cyniak, Poseł Cezary Olejniczak, Wójt Gminy Parzęczew - Ryszard Nowakowski, Dyrektor Przedszkola w Leźnicy Wielkiej Pani Anna Pruchniewska, nauczyciele oraz mieszkańcy Osiedla.

Tematem spotkania było również omówienie możliwości przejęcia przedszkola przez nasz samorząd, o co już wystąpili przedstawiciele Jednostki. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 60-cioro dzieci, a koszt utrzymania tejże placówki to 506 000,00 złotych rocznie.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zaskoczenie i oburzenie tym, że zamierza się zlikwidować przedszkole, do którego uczęszczają dzieci żołnierzy niejednokrotnie biorących udział w misjach zagranicznych w Afganistanie, a wcześniej także w Iraku, gdzie narażają własne życie i zdrowie dla Polski. Zapewnienie funkcjonowania takiej placówki, która stwarza poczucie bezpieczeństwa i umożliwia dobre warunki rozwoju dzieci powinno być w takiej sytuacji priorytetem.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl