Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Dzień Babci i Dziadka

  • piątek, 22 stycznia 2016 15:41
  • Poprawiony piątek, 22 stycznia 2016 16:15
  • Wpisany przez Marta Gmerek

Świętowanie Dnia Babci i Dziadka w przedszkolach i szkołach stało się już niemal tradycją. W dniu dzisiejszym uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz dzieci z Punktów Przedszkolnych w Parzęczewie i Chociszewie przygotowały dla swoich babć i dziadków artystyczne niespodzianki.
Wójt Gminy Ryszard Nowakowski uczestniczył w dwóch takich uroczystościach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Parzęczewie i Punkt Przedszkolny Plastuś w Parzęczewie. Uczniowie szkoły w Parzęczewie, dziękując wszystkim Babciom i Dziadkom za ich wielkie serce dedykowali im profesjonalnie przygotowaną, barwną i przede wszystkim zabawną część artystyczną. Humorystyczne dialogi i scenki nagradzane były przez publiczność salwami śmiechu i gromkimi brawami, a przepięknie wykonane wiersze oraz piosenki sprawiły zebranym gościom wiele radości i podziwu dla umiejętności występujących dzieci. Na zakończenie uroczystości odśpiewano tradycyjne 100 lat.

 

Wójt Gminy dziękując za zaproszenie, pogratulował wszystkim babciom i dziadkom tak uzdolnionych wnucząt oraz złożył serdeczne życzenia. Podziękował nauczycielkom – Pani Halinie Boguckiej, Karolinie Kurowskiej i Agnieszce Fandrych za doskonałe przygotowanie uczniów. Podkreślił fakt, że szkoła przyciąga coraz więcej rodziców i dziadków zainteresowanych występami artystycznymi  swoich pociech. To już druga – po jasełkach – uroczystość kiedy sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej pęka w szwach – powiedział Wójt.
Dzieci z Punktów Przedszkolnych z pomocą swoich nauczycielek przygotowały część artystyczną w formie bajek. Goście słuchając opowieści czytanej przez narratora mogli podziwiać zdolności aktorskie swoich wnucząt. Każde z nich starało się wypaść jak najlepiej przed kochanymi babciami i dziadkami.
Wójt, dziękując dzieciom i składając życzenia, podkreślił jak wielką rolę w życiu dzieci odgrywa edukacja przedszkolna, która stwarza odpowiednie warunki do rozwoju i przygotowuje do nauki w szkole.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl