Ukryj

Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy Parzęczew Michał Kowalski 151
2 Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny 2 stycznia 2018r. Michał Kowalski 101
3 Ogłoszenie Michał Kowalski 146
4 Kurenda - Zebranie wiejskie, wybory Sołtysa w Różycach Żmijowych Michał Kowalski 234
5 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dni Florentynowa Piotr Pisera 227
6 Kolonie dla dzieci rolników Michał Kowalski 262
7 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny Piotr Pisera 241
8 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 268
9 Informacja Piotr Pisera 274
10 Informacja Michał Kowalski 233
11 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 322
12 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 418
13 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 510
14 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 554
15 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 432
16 Ogłoszenie Marta Gmerek 490
17 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 691
18 Ogłoszenia Ewa Łuczak 590
19 Ogłoszenie Michał Kowalski 592
20 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 766

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl