Ukryj

Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy Parzęczew Michał Kowalski 106
2 Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny 2 stycznia 2018r. Michał Kowalski 75
3 Ogłoszenie Michał Kowalski 118
4 Kurenda - Zebranie wiejskie, wybory Sołtysa w Różycach Żmijowych Michał Kowalski 192
5 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dni Florentynowa Piotr Pisera 198
6 Kolonie dla dzieci rolników Michał Kowalski 236
7 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny Piotr Pisera 214
8 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 245
9 Informacja Piotr Pisera 255
10 Informacja Michał Kowalski 212
11 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 302
12 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 397
13 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 491
14 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 538
15 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 411
16 Ogłoszenie Marta Gmerek 470
17 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 671
18 Ogłoszenia Ewa Łuczak 571
19 Ogłoszenie Michał Kowalski 572
20 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 747

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl