Ukryj

Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy Parzęczew Michał Kowalski 176
2 Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny 2 stycznia 2018r. Michał Kowalski 116
3 Ogłoszenie Michał Kowalski 165
4 Kurenda - Zebranie wiejskie, wybory Sołtysa w Różycach Żmijowych Michał Kowalski 249
5 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dni Florentynowa Piotr Pisera 239
6 Kolonie dla dzieci rolników Michał Kowalski 274
7 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny Piotr Pisera 257
8 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 285
9 Informacja Piotr Pisera 285
10 Informacja Michał Kowalski 245
11 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 334
12 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 432
13 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 522
14 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 565
15 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 444
16 Ogłoszenie Marta Gmerek 499
17 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 700
18 Ogłoszenia Ewa Łuczak 603
19 Ogłoszenie Michał Kowalski 601
20 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 779

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl