Ukryj

Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy Parzęczew Michał Kowalski 137
2 Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny 2 stycznia 2018r. Michał Kowalski 91
3 Ogłoszenie Michał Kowalski 131
4 Kurenda - Zebranie wiejskie, wybory Sołtysa w Różycach Żmijowych Michał Kowalski 222
5 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dni Florentynowa Piotr Pisera 214
6 Kolonie dla dzieci rolników Michał Kowalski 252
7 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny Piotr Pisera 229
8 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 259
9 Informacja Piotr Pisera 265
10 Informacja Michał Kowalski 226
11 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 313
12 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 409
13 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 503
14 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 547
15 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 421
16 Ogłoszenie Marta Gmerek 481
17 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 682
18 Ogłoszenia Ewa Łuczak 581
19 Ogłoszenie Michał Kowalski 583
20 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 759

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl