Ukryj

Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy Parzęczew Michał Kowalski 123
2 Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny 2 stycznia 2018r. Michał Kowalski 86
3 Ogłoszenie Michał Kowalski 126
4 Kurenda - Zebranie wiejskie, wybory Sołtysa w Różycach Żmijowych Michał Kowalski 205
5 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dni Florentynowa Piotr Pisera 208
6 Kolonie dla dzieci rolników Michał Kowalski 245
7 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny Piotr Pisera 222
8 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 254
9 Informacja Piotr Pisera 262
10 Informacja Michał Kowalski 221
11 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 309
12 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 405
13 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 498
14 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 543
15 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 416
16 Ogłoszenie Marta Gmerek 477
17 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 678
18 Ogłoszenia Ewa Łuczak 578
19 Ogłoszenie Michał Kowalski 579
20 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 754

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl