Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Kurenda - Zebranie wiejskie, wybory Sołtysa w Różycach Żmijowych

  • czwartek, 24 sierpnia 2017 08:28
  • Poprawiony czwartek, 24 sierpnia 2017 12:13
  • Wpisany przez Michał Kowalski

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl