Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Gmina otrzymała dofinansowanie do termomodernizacji budynków użuteczności publicznej

DSC_0184

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Parzęczew dofinansowanie na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew”. W ramach projektu przewidziano poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach będących w zasobach gminy będzie skutkowało poprawą jakości powietrza, a co za tym idzie podniesieniem standardu życia mieszkańców gminy Parzęczew.
Termomodernizacji poddane zostaną budynki:
• Szkoły Podstawowej w Chociszewie,
• Urzędu Gminy w Parzęczewie,
• Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie,
• OSP w Parzęczewie,
• OSP w Orłej
• komunalne w Parzęczewie i Leźnicy Wielkiej.
Z efektów realizacji projektu skorzystają wszystkie osoby korzystające z w/w budynków - pracownicy, interesanci, druhowie i uczniowie, ale również najemcy lokali mieszkalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 5 177 519,66 natomiast wartość przyznanego dofinansowania to 3 295 163,25 PLN.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl