• PDF
 • Drukuj

Konkurs wiedzy o historii Gminy i Parafii Parzęczew

DSC_0956

W dniu dzisiejszym na hali sportowej w Parzęczewie odbył si ę konkurs wiedzy dotyczący historii Gminy Parzęczew oraz Parafii pw. WNMP i św. Anny w Parzęczewie.
Konkurs skierowany był do uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz do gimnazjalistów. Jego  formuła opierała się na zasadach popularnego telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. W puli znajdowało się 100 pytań, przygotowanych przez Proboszcza parzęczewskiej parafii. Odpowiadając na nie uczniowie musieli wykazać się rozległą wiedzą o historii parzęczewskiej parafii oraz samego Parzęczewa. W jury zasiedli: Ksiądz Proboszcz  Jerzy Serwik, Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Parzęczewie – panie Agnieszka Graczyk i Małgorzata Gosińska.
W ścisłym finale znalazły się trzy uczennice. Pierwsze miejsce zajęła Paulina Cybulska, drugie Katarzyna Sokolnicka , a trzecie Dobrosława Pawlak. Nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca ufundował Wójt Gminy Parzęczew, natomiast dla 12 wyróżnionych uczniów nagrody wręczył i ufundował ksiądz proboszcz.

Galeria zdjęć

 • PDF
 • Drukuj

Wesołych Świąt!

Kartka_BN_2017

 • PDF
 • Drukuj

Jasełka w Punkcie Przedszkolnym "Plastuś"

DSC_0581

Wójt Gminy Ryszard Nowakowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Władysławem Krawczykiem i Przewodniczącą Komisji Oświaty Haliną Kubusińską uczestniczyli w uroczystych Jasełkach zorganizowanych przez Punkty Przedszkolne Plastuś w Parzęczewie i Chociszewie. Dzieci pod okiem swoich nauczycielek przygotowały wyjątkowe świąteczne przedstawienia. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach doskonale prezentowali się na tle bożonarodzeniowych dekoracji. Z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role oraz prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszystkich zaproszonych gości wprowadzili w świąteczny nastrój.Ważną częścią tego magicznego dnia była dla dzieci wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował je wspaniałymi prezentami.
Wójt pogratulował dzieciom i nauczycielom wspaniałego występu oraz podziękował nauczycielom i Dyrektor Punktu Przedszkolnego Sylwii Szymańskiej-Galon za ogromne zaangażowanie w rozwój małych mieszkańców gminy.

Galeria zdjęć

 • PDF
 • Drukuj

Strażacy podsumowali rok 2017

1

18 grudnia br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie odbyło się posiedzenie  Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zgierzu. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Andrzej Ruciński. Na spotkaniu omówiono m.in. aktualną sytuację pożarową na terenie powiatu zgierskiego. Informacje na ten temat przedstawił zastępca komendanta powiatowego PSP w Zgierzu  bryg. Waldemar Mrulewicz. Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Parzęczewie – Ryszard Nowakowski przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu gminy Parzęczew.

Więcej: Strażacy podsumowali rok 2017

 • PDF
 • Drukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5906681-spotkanie-informacjne-dotyczace-konkursu-na-rozwoj-uslug-medyczno-opiekunczych

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku A, parter
termin: 14 grudnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 - 10:00

LOGOTYPY_KOL_EFS_pl-800

 

 • PDF
 • Drukuj

Wieczór świąteczny w Cafe Forum

koldy

 • PDF
 • Drukuj

Informacja

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 listopada 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne)

Więcej: Informacja

Strona 2 z 103

Joomla SEO powered by JoomSEF