• PDF
 • Drukuj

Zaproszenie

plakat_OSP

 • PDF
 • Drukuj

Nowoczesna edukacja

DSC_0274

Do tej pory nauka kojarzyła się przede wszystkim z podręcznikiem, tablicą, kredą, biurkiem i dziećmi siedzącymi w ławkach. Tymczasem garściami możemy czerpać z najnowszych osiągnięć techniki i zgrabnie wykorzystywać je w szkolnej edukacji. Gminne szkoły sukcesywnie wyposażane są w nowoczesny sprzęt. Już w chwili obecnej dyrektorzy mogą pochwalić się tablicami interaktywnymi lub monitorami dotykowymi w prawie każdej pracowni.  W ramach projektu „Z małych Szkół w Wielki Świat– rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” utworzono dwie pracownie informatyczno – językowe. Dzieci korzystają teraz z 49 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem, m.in. do nauki języków obcych. Naukę ułatwiają zestawy słuchawkowe na każdym stanowisku oraz tablice multimedialne w każdej z pracowni.

Więcej: Nowoczesna edukacja

 • PDF
 • Drukuj

100 lat Pani Kazimiery

DSC_0202

6 stycznia pani Kazimiera Kurasik z Mikołajewa skończyła sto lat. Z tej okazji w dniu dzisiejszym życzenia szacownej Jubilatce złożyli: Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, Sekretarz Gminy Jolanta Żłobińska, przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi. W tym wyjątkowym dniu Pani Kazimierze towarzyszyli również: córka, syn i wnuczka.
Jubilatka urodziła się w Skrzynnie w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim. Młodość spędziła w Łodzi, pracując w zakładzie szwalniczym. W czasie wojny szyła mundury dla wojska a później pracowała w zakładzie odzieżowym „Wólczanka”. Po ślubie, na początku lat pięćdziesiątych, wraz z mężem zakupiła gospodarstwo rolne i zamieszkała w Rafałowie (obecnie Mikołajew). Rolnictwa uczyła się od podstaw, dużo czytała, przede wszystkim gazet o tematyce rolniczej. Lubiła też jeździć na rowerze, często korzystała z łaźni.  
Pani Kazimiera urodziła troje dzieci – dwóch synów i córkę. Doczekała się czwórki wnucząt i sześciorga prawnucząt. Szacowna jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem. Zimy spędza u córki w Łodzi, latem zaś przenosi się na wieś do syna.
Z okazji tak pięknych urodzin Pani Kazimiera otrzymała od gości moc serdecznych życzeń. Jubilatce życzono jeszcze wielu lat w zdrowiu, wręczono kwiaty i drobne upominki. Przy urodzinowym torcie była także okazja do wspomnień.

 • PDF
 • Drukuj

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 05.01.2018r.

Informuję, iż Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie - zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej pracowni lekcyjnych informatyczno - językowych w Szkołach Podstawowych w Parzęczewie i Chociszewie na potrzeby realizacji projektu pn.: "Z małych Szkół w Wielki Świat - Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI "Edukacja Kwalifikacje Umiejętności", Działanie XI.1 "Wysoka jakość edukacji", Poddziałanie XI.1.2 "Kształcenie ogólne".

W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapraszam do składania ofert.

 • PDF
 • Drukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/LOGOTYPY_KOL_EFS_pl-800.png

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.

Więcej: Zaproszenie na spotkanie informacyjne

 • PDF
 • Drukuj

Radni przyjęli budżet na 2018 rok

Na ostatniej w tym roku sesji Radni Gminy Parzęczew przyjęli budżet na 2018 rok. Podczas głosowania obecnych było 13 Radnych, 12 było za przyjęciem uchwały, natomiast jedna z Radnych, pomimo obecności nie brała udziału w głosowaniu. Budżet zakłada dochody w wysokości 24.493.900,86 zł, oraz wydatki na poziomie 25.494.238,16 zł.  Jest on rekordowy pod względem wydatków inwestycyjnych. Zaplanowano na nie prawie 7 mln złotych i jest to najwyższa kwota w historii gminy przeznaczona w jednym roku na inwestycje. Władze gminy zamierzają zrealizować wiele znaczących dla mieszkańców zadań, na które gmina zdobyła dofinansowanie ze środków unijnych. Wśród nich znajdą się m.in. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie oraz budynku komunalnego przy ul. Rocha, budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Parzęczewie i Chociszewie oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Inwestycje te wynikają z realizacji zarówno Strategii Rozwoju Gminy, Strategii Rozwoju Oświaty, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu Rewitalizacji miejscowości Parzęczew i będą kontynuowane w 2019 r. W budżecie ujęte zostały również  środki w wysokości  120.000,00 zł na budowę wodociągów w miejscowościach Stary Chrząstów, Pustkowa Góra, Kowalewice, Tkaczewska Góra, Gołaszyny i Orła.

Więcej: Radni przyjęli budżet na 2018 rok

 • PDF
 • Drukuj

Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Jasełka w gminnych szkołach

W piątek, 22 grudnia w Zespole Szkół w Parzęczewie odbyło się uroczyste świąteczne spotkanie uczniów, nauczycieli, rodziców i władz Gminy Parzęczew, reprezentowanych  przez Wójta Ryszarda Nowakowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Władysława Krawczyka, Przewodniczącą Komisji Oświaty Halinę Kubusińską i Skarbnika Gminy Jadwigę Dębską.

Więcej: Jasełka w gminnych szkołach

Strona 1 z 103

Joomla SEO powered by JoomSEF