Defibrylator dla OSP w Parzęczewie

20171122_120637

Ochotnicza Straż Pożarna w Parzęczewie od kilku dni posiada na swoim wyposażeniu defibrylator AED Philips HeartStart FRx z kluczem pediatrycznym, dzięki któremu możliwe jest udzielenie natychmiastowej pomocy nie tylko dorosłym, ale również dzieciom i niemowlętom. Zakup w całości sfinansowany został ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach zadania: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.
Do tej pory takiego sprzętu nie było na wyposażeniu parzęczewskiej jednostki, jednak rosnąca liczba akcji ratunkowych, do których wzywani są strażacy z OSP w Parzęczewie, wpływa na zwiększenie nacisku na wyszkolenie oraz wyposażenie strażaków w sprzęt ratownictwa medycznego. Na przebiegającej przez teren gminy autostradzie A2 dochodzi często do wypadków drogowych, a uczestniczący w nich ludzie niejednokrotnie ponoszą ciężkie obrażenia. W takich sytuacjach najważniejsza jest szybkość działania. Strażacy OSP są często pierwszymi, którzy docierają na miejsce zdarzenia i podejmują czynności ratownicze, dlatego tak ważne jest, aby posiadali oni sprzęt pozwalający na wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji ratując tym samym życie osób najbardziej poszkodowanych.

Joomla SEO powered by JoomSEF