Informacja

 

logo

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120, Gmina Parzęczew uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew.
Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie w kwocie 2 601 446,03 zł co stanowi 92% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 456 193,24 zł.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Parzęczew poprzez nadanie i przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenie zdegradowanym.

Przedmiotowy projekt przewiduje m. in.:
- budowę boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie przy ul. Parkowej. W ramach tego zadania zostanie wykonane boisko główne o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia czterotorowa do biegów na 100 m, skocznia w dal, zeskocznia drewniana, bieżnia dwutorowa do biegów długodystansowych wokół boiska, boisko do piłki siatkowej plażowej, siłownia zewnętrzna, piłkochwyty systemowe, boisko do rzutu kulą.

- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz budowę przyłącza cieplnego do budynku komunalnego w Parzęczewie ul. Rocha;

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku komunalnego
w Parzęczewie ul. Rocha;

- adaptację budynku komunalnego w Parzęczewie przy ul. Rocha wraz z zakupem wyposażenia;

- budowę parkingów w Parzęczewie przy ul. Parkowej i przy ul. Rocha;


Realizacja projektu przewidziana jest od III kwartału 2017 do IV kwartału 2019r.

Joomla SEO powered by JoomSEF