Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 05.01.2018r.

Informuję, iż Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie - zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej pracowni lekcyjnych informatyczno - językowych w Szkołach Podstawowych w Parzęczewie i Chociszewie na potrzeby realizacji projektu pn.: "Z małych Szkół w Wielki Świat - Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI "Edukacja Kwalifikacje Umiejętności", Działanie XI.1 "Wysoka jakość edukacji", Poddziałanie XI.1.2 "Kształcenie ogólne".

W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapraszam do składania ofert.

Joomla SEO powered by JoomSEF