Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

XLIV sesja Rady Gminy w Parzęczewie i absolutorium dla Wójta.

  • piątek, 28 kwietnia 2006 09:41
  • Poprawiony piątek, 28 kwietnia 2006 09:41

Dnia 27 kwietnia 2006 roku odbyła się XLIV w tej kadencji sesja Rady Gminy Parzęczew. Głównym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Parzęczew.
Radni po zapozananiu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, w głosowaniu jawnym udzielili abolutorium Wójtowi. Na ogólną liczbę 14 głosujących Radnych, 13 było "za" 1 radny głosował przeciw.
Rada wyraziła uznanie dla Wójta i jego Zespołu za to, że bardzo szybko i skutecznie pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej, które w połączniu ze środkami krajowymi i własnymi pozwoliły na realizację szeregu inwestycji o bardzo istotnym znaczeniu dla społeczności naszej gminy.

 

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl