Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Wójt Gminy Parzęczew podaje do publicznej wiadomości

  • wtorek, 29 września 2009 14:14
  • Poprawiony wtorek, 29 września 2009 14:14

Wójt Gminy Parzęczew

podaje do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa1, w terminie od dnia 29.09.2009 r. do 19.10.2009 r. oraz opublikowany na stronie internetowej www.parzeczew.pl

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl