Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Parzęczew, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  • czwartek, 26 kwietnia 2007 11:20
  • Poprawiony czwartek, 26 kwietnia 2007 11:20

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Parzęczew,w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” w latach 2007-2009.

W celu realizacji zadania przyznaję dotację dla:

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Parzęczewie - Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Parzęczew, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w kwocie 39.000,00 zł. w podziale:

W roku 2007 - 12.000,00 zł.
W roku 2008 - 13.000,00 zł.
W roku 2009 - 14.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Parzęczew

/- /            

Ryszard Nowakowski

 

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl