Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Wakacyjna edycja Łódzkiej Akademii PO KL

  • czwartek, 09 lipca 2009 16:51
  • Poprawiony czwartek, 09 lipca 2009 16:51

Wakacyjna edycja Łódzkiej Akademii PO KL

Łódzka Akademia PO KL rozpoczyna nowy cykl spotkań edukacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na prośbę uczestników warsztatów, w okresie wakacji proponujemy intensywną naukę aplikowania o środki w ramach programu – weź udział w letnich warsztatach organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL w Województwie Łódzkim.

Zwracamy uwagę na nowy moduł warsztatowy, oznaczony kodem B05 - zatytułowany "Kontrola projektów". Podczas zajęć przekazane zostaną informacje dotyczące procedur kontrolnych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. mowa będzie o tym, jak należy przygotować się do kontroli, jakie dokumenty należy przygotować i jakie podmioty są uprawnione do przeprowadzania kontroli. Warsztat adresowany jest do beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów i po raz pierwszy odbędzie się już 9 lipca br.

Nabór uczestników na następny tydzień warsztatów będzie ogłaszany każdorazowo w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych i będzie trwał do środy, z możliwością przedłużenia na wypadek wolnych miejsc na warsztatach. Zachęcamy do korzystania z bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami w Punkcie Informacyjnym PO KL, który mieści się przy ulicy Roosevelta 15 w Łodzi lub telefonicznie pod numerem 042 663 33 92. Wszelkie informacje dotyczące PO KL znajdują się na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl.

Załączniki:

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl