Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Uwaga rolnicy gminy Parzęczew

  • piątek, 08 lutego 2002 18:34
  • Poprawiony piątek, 08 lutego 2002 18:34

Urząd Gminy w Parzęczewie informuje, że został przesunięty termin odbioru bonów paliwowych dla rolników do dnia 31 maja 2002 roku.

Wartość bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2002 roku ustalono na kwotę 44,80zł, czyli po 22,40zł na dane półrocze.

Zaświadczenie uprawniające do odbioru bonów paliwowych wydawane jest w tutejszym urzędzie w pokoju nr 12 w terminie do 31 maja 2002r.

Przesłanki uprawniające do otrzymania bonów paliwowych

1. złożyć do wójta wniosek zgodnie ze wzorem (druk w pokoju nr 12),

2. być podatnikiem podatku rolnego,

3. prowadzić działalność rolniczą,

4. być właścicielem i posiadaczem co najmniej jednego ciągnika rolnego,

5. nie mieć zaległości podatkowych w podatku rolnym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 042 718 60 95, 718 60 14.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl