Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Szkolenie w ramach Łódzka Akademia PO KL w regionie

  • piątek, 04 czerwca 2010 17:04
  • Poprawiony piątek, 04 czerwca 2010 17:04

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu i przedsiębiorców z terenu powiatu kutnowskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, miasta Łodzi, powiatu zgierskiego, łęczyckiego, pabianickiego, łowickiego, rawskiego i skierniewickiego na szkolenie w ramach Łódzka Akademia  PO KL w regionie.

Cykl A :  -  Przygotowanie projektu

C A02 Zasady dokonywania wyboru w projekcie
C A03 Generator wniosków aplikacyjnych

Szkolenie odbędzie  się 15.06.2010 r. w godzinach  9:00 – 16:00.
W siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie ul. Ozorkowska 3.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl