Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Czas do pracy”

  • piątek, 20 lutego 2009 11:34
  • Poprawiony piątek, 20 lutego 2009 11:34

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Stowarzyszenie B-4 we współpracy z Urzędem Gminy Parzęczew zapraszają osoby długotrwale bezrobotne na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Czas do pracy”. W ramach projektu oferujemy Państwu: bezpłatne szkolenia zawodowe dopasowane do predyspozycji i potrzeb lokalnego rynku pracy, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego, możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego.

Spotkanie odbędzie się:

  • 10.03.2009 (wtorek) o godzinie 10.00.

w Urzędzie Gminy Parzęczew, przy ul. Południowej 1.

Więcej informacji o projekcie i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.czasdopracy.b4ngo.pl


Realizator projektu

Biuro projektu:
Ul. Gdańska 80
(wejście C, I piętro)
90-613 Łódź

Tel. 42/ 230 25 47
Fax 42/ 230 25 48
www.czasdopracy.b4ngo.pl

Instytucja Pośrednicząca
2 stopnia

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl