Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Sesja Rady Gminy 7 sierpnia 2008 roku.

  • czwartek, 31 lipca 2008 15:14
  • Poprawiony czwartek, 31 lipca 2008 15:14

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie
uprzejmie zaprasza na XXII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
zwołaną na wniosek Wójta Gminy, która odbędzie się w dniu
7 sierpnia 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

1.

Otwarcie XXII Sesji.

2.

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.

Interpelacje i zapytania radnych.

4.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:


1/

w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,


2/

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leźnica Wielka - Osiedle
na lata 2008 – 2015,


3/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007 – 2014,


4/

w sprawie określenia wysokości środków planowanych z budżetu Gminy Parzęczew na realizację programów operacyjnych na lata 2009-2011,


5/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 rok,

(dotyczy dokonania przeniesień w kwocie 7.400,00 zł)


6/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 rok,

(dotyczy zwiększenia budżetu o kwotę 456.097,47 zł)


7/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 rok,

(Dotyczy zwiększenia budżetu o kwotę 29.218,99 zł)


8/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

(dotyczy zwiększenia budżetu o kwotę 100.574,00 zł)


9/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2008.

5.

Wolne wnioski i sprawy różne.

6.

Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

   Władysław Krawczyk      

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl