Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Sesja Rady Gminy 31 sierpnia 2009 roku

  • środa, 26 sierpnia 2009 16:41
  • Poprawiony środa, 26 sierpnia 2009 16:41

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
zwołaną na wniosek Wójta Gminy, która odbędzie się w dniu

31 sierpnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


Porządek dzienny


1.

Otwarcie XXXIV Sesji.

2.

Stwierdzenie prawomocności obrad  i zatwierdzenie porządku obrad.

3.

Wręczenie odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”.

4.

Przedstawienie informacji o zmianie na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

5.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

 

1/

w sprawie opinii dotyczącej ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu,

2/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew ( zwiększenie budżetu o kwotę 7.088,02 zł)

3/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.
(przeniesienie dochodów w kwocie 36.189,07 zł)

4/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.
( przeniesienie wydatków w kwocie 12.800,00 zł )

5/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.
(przeniesienie wydatków w kwocie 5.000,00 zł)

6.

Wolne wnioski i sprawy różne.

7.

Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl