Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Sesja Rady Gminy 26 czerwca 2008 roku.

  • poniedziałek, 23 czerwca 2008 16:33
  • Poprawiony poniedziałek, 23 czerwca 2008 16:33

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XXI Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady z dnia 29 maja 2008 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu czerwcu.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Informacja o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego w gminie Parzęczew.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:


1/

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,


2/

w sprawie likwidacji Przedszkola w Parzęczewie,


3/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 r.

( dotyczy sponsoringu Dni Parzęczewa w kwocie 2.500 zł.


4/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 r.

( dotyczy przeniesień w budżecie w kwocie 3.913,00 zł.)


5/

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Punkt przedszkolny w Parzęczewie miejscem przyjaznym wszechstronnemu rozwojowi dziecka”.

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk      

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl