Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Sesja Rady Gminy 25 września 2008 roku

  • czwartek, 18 września 2008 15:19
  • Poprawiony czwartek, 18 września 2008 15:19

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu

25 września 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


I. Otwarcie XXIII Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r. i XXII Sesji Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2008 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu wrześniu.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2008 r. oraz informacje o przebiegu wykonaniu planu finansowego GBP w Parzęczewie i GOZ w Parzęczewie za I półrocze 2008 r.


7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:


1/

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej –Curie w Zgierzu,


2/

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie,


3/

w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu,


4/

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Parzęczew


5/

w sprawie nadania nazw ulicom oraz drogom wewnętrznym w miejscowościach Radzibórz, Florentynów i Orła,


6/

w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Forum Inicjatyw Twórczych,


7/

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego,


8/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,


9/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

(uchwała zwiększa budżet o kwotę 25.831,36 zł.)


10/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 r.

(uchwała dokonuje przeniesień w budżecie w kwocie 62.000 zł.)


11/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

(uchwała zwiększa budżet o kwotę 16.691,03 zł.)


12/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2008r.


13/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

(uchwała zwiększa budżet o kwotę 461.250,00zł)


8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy.


Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w następujących terminach :


15.09.2008
poniedziałek
10,00

Komisja Organizacyjna

23.09.2008
wtorek
10,00

Komisja Samorządu, Oświaty

i Rolnictwa

26.09.2008
piątek
10,00

Komisja Oświaty – posiedzenie wyjazdowe do szkół

02.10.2008
czwartek
10,00

Komisja Rewizyjna - kontrola GOZ w ParzęczewiePrzewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

 

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl