Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Sesja Rady Gminy 20 listopada 2008 roku

  • czwartek, 13 listopada 2008 16:12
  • Poprawiony czwartek, 13 listopada 2008 16:12

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE


Uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy w Parzęczewie, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


I. Otwarcie XXV Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.


1.

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu listopadzie oraz Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Parzęczewie.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:


1/

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Parzęczew,

(projekt przeniesiony z poprzedniej Sesji)


2/

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Parzęczew lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

(projekt przeniesiony z poprzedniej Sesji)


3/

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


4/

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2009,


5/

w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego,


6/

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120272E o długości 1,75 km we wsi Ignacew Podleśny w gminie Parzęczew, współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.


7/

W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 r. ( przeniesienia w kwocie 49.200 zł.)

7.

Wolne wnioski i sprawy różne.

8.

Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy.


Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy

w listopadzie odbędą się w następujących terminach :


  1.  

12.11.2008

środa

12,00

Komisja Organizacyjna

  1.  

13.11.2008

czwartek

10,00

Komisja Rewizyjna

  1.  

18.11.2008

wtorek

10,00

Komisja Samorządu, Komisja Oświaty

i Komisja Rolnictwa


Terminy posiedzeń w miesiącu grudniu 2008 r.

1.

04.12.2008

czwartek

10,00

Komisja Samorządu, Komisja Oświaty

i Komisja Rolnictwa.

2.

15.12.2008

poniedziałek

12,00

Komisja Organizacyjna

3.

18.12.2008

czwartek

10,00

Komisja Rewizyjna

4.

22.12.2008

poniedziałek

10,00

Komisja Samorządu, Komisja Oświaty

i Komisja Rolnictwa.

5.

30.12.2008

wtorek

10,00

XXVI Sesja Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl