Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF

Sesja Rady Gminy 14 sierpnia 2007 roku.

 • wtorek, 07 sierpnia 2007 16:59
 • Poprawiony wtorek, 07 sierpnia 2007 16:59

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy,
zwołaną na wniosek Wójta Gminy
która odbędzie się w dniu
14 sierpnia 2007 r. (wtorek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny

Otwarcie XI Sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwał :

 1. /w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007-2014,
 2. /w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 3. /w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007r. Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 301.090 zł,
 4. /w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2007.
 5. /w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007r. Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 11.277 zł,
 6. /w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007r. Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 150.000 zł,
 7. /w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007r. Uchwała dokonuje przeniesień wydatków w kwocie 290.062 zł,
 8. /w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 9. /w sprawie zmiany Statutu Gminy Parzęczew,
 10. /w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Parzęczew składników mienia komunalnego do korzystania,
 11. /w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

2. Zamknięcie XI Sesji.

Przewodniczący Rady
Władysław Krawczyk

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl