Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF

Sesja Rady Gminy 11 lutego 2010 roku

 • środa, 03 lutego 2010 16:38
 • Poprawiony środa, 03 lutego 2010 16:38

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
11 lutego 2010 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


Porządek dzienny obrad Sesji

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu styczniu i lutym, oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.

 4. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wolne wnioski.

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Organizacyjnej, Komisji Samorządowej, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej za 2009 r.

 8. Informacja o realizacji planu budowy dróg oraz o planowanych remontach dróg gminnych w 2010 r.

 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

  1. w sprawie skargi na Dyrektora Gimnazjum w Parzęczewie Panią Ewę Świniuch,

  2. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie Panią Grażynę Bukowską,

  3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie chorobom poprzez badania USG” na 2010 rok,

  4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie i wykrywanie przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego” na 2010 rok,

  5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
   (Likwidacja GFOŚiGW),

  6. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 r.
   (o kwotę 35.019,31),

  7. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 r. Projekt systemowy POKL „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”
   (zwiększenie o kwotę 115.000 zł.)

 10. Wolne wnioski i sprawy różne.

 11. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl