Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Parzęczewie (w likwidacji) oferuje do sprzedaży nierumość gruntową.

  • czwartek, 12 października 2006 10:25
  • Poprawiony czwartek, 12 października 2006 10:25

    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Parzęczewie (w likwidacji) oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako zabudowana działka nr 575/2 o powierzchni 0,8665 ha położonej w Parzęczewie przy ul. Łęczyckiej 39. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 300 m2, stacja paliw, garaże, wiata. Ponadto oferujemy do sprzedaży grunty rolne o powierzchni 15 ha.
    Zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny (042) 718 60 74 lub 0 603 456 641.
    Nadmieniamy iż RSP nie obowiązuje przetarg.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl