Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parzęczew

  • wtorek, 30 maja 2006 18:03
  • Poprawiony wtorek, 30 maja 2006 18:03

Dokładny tekst uchwały można znaleźć na stronie http://www.parzeczew.pl/cms/?cms_parzeczew_did=129.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl