Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Realizacja projektu „Dzisiejszy świat z mojej perspektywy, moje perspektywy w dzisiejszym świecie”

  • piątek, 07 listopada 2008 15:53
  • Poprawiony piątek, 07 listopada 2008 15:53

Dzisiejszy świat z mojej perspektywy, moje perspektywy w dzisiejszym świecie...

8 października w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa, dotycząca realizacji projektu „Dzisiejszy świat z mojej perspektywy, moje perspektywy w dzisiejszym świecie”. Projekt został wybrany do realizacji spośród ogromnej liczby wniosków złożonych w ramach konkursu PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Realizowany jest on już od kilku miesięcy (decyzja o dofinansowaniu zapadła w maju) przez Urząd Gminy w Parzęczewie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Dalikowie. Wysokość dofinansowania wynosi 50 tysięcy złotych, co stanowi 100 % wartości projektu.

Dotąd zrealizowano już część zadań: odbyły się warsztaty prasowe i radiowe, w których uczestniczyło po kilkanaście młodych ludzi z Parzęczewa i Dalikowa. Warsztaty cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród ich uczestników, którzy w tej chwili są na etapie tworzenia tekstów do gazety, która powstanie w ramach projektu.

30 października zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi środki, które pozwolą nam na podjęcie dalszych działań przewidzianych w projekcie: zakup kamery cyfrowej, która umożliwi przeprowadzenie praktycznej części warsztatów telewizyjnych, zakup programu do montażu radiowego, dzięki któremu młodzi dziennikarze będą mogli zmontować powstałe podczas warsztatów materiały dźwiękowe. W listopadzie odbędą się plenerowe warsztaty podsumowujące w Spale, gdzie przeanalizujemy zebrane materiały, stworzymy makietę gazety i omówimy koncepcję budowy strony internetowej, która także będzie efektem końcowym projektu.

Wszystkich czytelników już dziś zapraszamy do lektury naszej gazety i odwiedzania strony internetowej.

 

Renata Nolbrzak

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl