Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Realizacja drugiego etapu budowy systemu dróg w gminie Parzęczew

  • poniedziałek, 29 maja 2006 13:23
  • Poprawiony poniedziałek, 29 maja 2006 13:23

Obecnie ma miejsce realizacja drugiego etapu projektu "Budowa systemu dróg w wiejskiej gminie Parzęczew" tj. dokończenie modernizacji drogi gminnej nr 149 w miejscowości Śliwniki o długości 1,8 km. Prace przygotowawcze tego etapu rozpoczęły się w październiku 2005r. Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2006r. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę tego etapu – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach. Zgodnie z umową z wykonawcą wartość inwestycji wynosi 720.242,28PLN. Koszt całego projektu tj. modernizacji drogi relacji Mariampol – Chociszew oraz dokończenie modernizacji drogi w miejscowości Śliwniki po przetargach wynosi 2.200.069,21 PLN. W porównaniu z wartością zapisaną we wniosku aplikacyjnym koszt inwestycji zmniejszył się o 383.488,87 PLN.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl