Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Przez Parzęczew do Unii Europejskiej

  • sobota, 14 czerwca 2003 16:50
  • Poprawiony sobota, 14 czerwca 2003 16:50

W ramach programu TERAZ INTEGRACJA finansowanego z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2001 Urząd Gminy w Parzęczewie zakupił 24 tablice informacyjne dla wszystkich sołectw w gminie oraz opracowane zostały dwa wydania specjalne "Biuletynu Informacyjnego Gminy Parzęczew" w zwiększonym nakładzie, w całości poświęcone problematyce integracji europejskiej.

Dołożono starań by przekazywane informacje były konkretne i proste w myśl tezy: „Zrozumieć Unię - a potem świadomie głosować”. Treść artykułów jest dostępna w serwisie informacyjnym. Bezpłatny egzemplarz biuletynu dotarł za pośrednictwem listonoszy do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy.

W tablicach informacyjnych zamieszczone zostały w ciekawej oprawie plastycznej materiały dotyczące referendum unijnego i zachęcające do lektury gazety oraz bieżące informacje i ogłoszenia. Prezentacje w tablicach i artykuły w biuletynie pomagają mieszkańcom odpowiedzieć na pytania: Co przysłowiowy Kowalski powinien wiedzieć o Unii Europejskiej oraz ile zyska, a ile straci w wyniku integracji Polski z UE? Jakie zmiany czekają polską wieś po akcesji? – Myślę, że zamierzony cel został osiągnięty. – mówi Wójt Gminy Ryszard Nowakowski – Program pomógł naszym mieszkańcom dotrzeć do niezbędnych informacji na temat wejścia Polski do struktur unijnych i jego konsekwencji dla rolnictwa. Znaczącym efektem tych działań jest wynik referendum w naszej gminie – frekwencja wyniosła 54,5%, zaś 65,5% głosujących powiedziało Unii TAK.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl