Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

„Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew”

  • piątek, 29 maja 2009 16:35
  • Poprawiony piątek, 29 maja 2009 16:35

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego


     W dniu 21 maja br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie wyłonienia projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wśród 31 wniosków wyłonionych do dofinansowania na 22 miejscu z punktacją 65,38% znalazł się wniosek złożony przez gminę Parzęczew pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew”. Wartość projektu oszacowano na 2 725 094,94 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 2 043 821,20 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przebudowę drogi przez wieś Chociszew zaplanowano na 2010 rok, natomiast przebudowę drogi przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę zaplanowano na 2011 rok. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zostaną położone dwie warstwy asfaltu o grubości 4 cm. Szerokość obu jezdni będzie wynosiła 4,5 m. Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2000 r. budowy systemu dróg w gminie Parzęczew. Realizacja inwestycji będzie ostatnim etapem do połączenia dróg powiatowych relacji Wytrzyszczki – Chociszew i Aleksandrów Łódzki – Nakielnica – Parzęczew drogą gminną o nawierzchni asfaltowej przebiegającą przez miejscowości: Chociszew, Mikołajew i Ignacew Podleśny.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl