Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Poświęcenie kapliczki w Trojanach

  • środa, 21 maja 2008 16:35
  • Poprawiony środa, 21 maja 2008 16:35

    20 maja br. w Trojanach odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanej murowanej kapliczki. Budowa, której podjęli się: Sołtys Trojan – Zygmunt Fraszczyk oraz Jan Jaszczak, trwała od kwietnia 2007 do maja 2008 r. a projekt wykonał Bogdan Deka, który udzielał wszelkiej pomocy doradczej i rzeczowej. Uroczystość celebrował Proboszcz Parafii p.w. Świętego Jakuba – Tadeusz Zatorski. Wśród wielu zgromadzonych byli m.in. ww. Sołtys Trojan, Zastępca Wójta – Adam Świniuch oraz radny Marek Gawęda.
    Pomocy rzeczowej udzielił Wójt Gminy Parzęczew – Ryszard Nowakowski, Zastępca Wójta – Adam Świniuch, Kierownik Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy – Marian Król oraz pracownicy Urzędu Gminy.


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl