Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Porozmawiajmy Panie Wójcie

  • piątek, 25 czerwca 2004 14:10
  • Poprawiony piątek, 25 czerwca 2004 14:10

W ostatnim czasie nasza gmina opracowuje bardzo dużo różnych dokumentów planistycznych, z czym to jest związane?

Mówiąc krótko, jest to konieczne, aby gmina mogła sięgnąć po pieniądze z Funduszy Europejskich. Aby wniosek był kompletny, musi zawierać wiele załączników w postaci np.: Planu Rozwoju Lokalnego, Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Studium Wykonalności Projektu, itd. Są to dokumenty, które trzeba opracowywać nieraz przez wiele miesięcy.

Czy przywiązuje Pan dużą wagę do ich opracowania?

Tak, jest to dla mnie sprawa priorytetowa. Bez tych dokumentów pieniędzy z Unii Europejskiej, a konkretnie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) się nie weźmie. Dlatego większość naszych działań w tym roku skoncentrowana będzie na gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, aby w latach 2005 – 2006 i następnych gmina mogła korzystać z tych środków.

Jakie napotyka Pan trudności przy ich opracowywaniu?

Po pierwsze wytyczne dotyczące przygotowania poszczególnych dokumentów są publikowane zbyt późno, w stosunku do terminów składania gotowych wniosków. Powoduje to, że działamy w dużym pośpiechu i trudno mam na czas przygotować projekty tych materiałów na poszczególne komisje i sesje Rady Gminy. Radni się skarżą, że zbyt późno otrzymują te materiały i często mają rację. Jednak wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że okres ten jest okresem bardzo wzmożonej pracy zarówno stosunku do pracowników, którzy często muszą zostawać po godzinach pracy, albo nie mogą wykorzystać w tym okresie urlopu, jak i radnych, którzy częściej niż zwykle mają posiedzenia i materiałów przedstawianych pod obrady jest także dużo więcej.

Kiedy zatem mija termin składania wniosków do ZPORR?

Pierwszą turę składania wniosków do ZPORR Sejmik Samorządowy Województwa Łódzkiego ogłosił do 25- czerwca. To bardzo krótki termin, początkowo mówiono, że projekty w ramach naszego działania będą przyjmowane w lipcu, jednak stało się inaczej. Chcemy w tym terminie złożyć kilka wniosków, będzie to możliwe, jeśli uda nam się opracować wszystkie niezbędne załączniki i jeżeli oczywiście zostaną one przyjęte przez Radę Gminy. Muszę w tym miejscu dodać, że mimo tak napiętych terminów i wielu gorących dyskusji współpraca z Radą Gminy przebiega sprawnie i potrafimy zawsze osiągnąć konsensus.

Jacek Pietrzak

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl