Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Porozmawiajmy Panie Wójcie

  • czwartek, 14 listopada 2002 11:59
  • Poprawiony czwartek, 14 listopada 2002 11:59

Rozmowa z zastępcą Wójta Gminy Parzęczew

1. Co spowodowało, że podjęto zamiar budowy hali sportowej przy Gimnazjum?

Zamiar budowy drugiej hali sportowej zrodził się z chwilą powstania gimnazjum. W istniejących obecnie budynkach szkolnych przybyło 5 klas, w związku z czym pogorszyła się dostępność młodzieży do korzystania z istniejącej obecnie sali, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Po dyskusjach na posiedzeniach zarząd, komisji i sesjach rady, w 2001r. zapadła decyzja o budowie nowej hali sportowej, która oprócz funkcji dydaktycznych służyłaby również do organizacji większych imprez o zasięgu gminnym i ponadgminnym. Mogłyby z niej korzystać także istniejące na terenie gminy organizacje i stowarzyszenia oraz pozostali mieszkańcy. Dodatkowo wspomnę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zwiększenie ilości zajęć z wychowania fizycznego do 4 godzin tygodniowo, co spowoduje konieczność posiadania dodatkowego obiektu sportowego o charakterze zamkniętym.

2. Na jakim etapie znajdują się obecnie plany budowy hali?

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, które budowały obiekty sportowe o podobnym charakterze otrzymywały dofinansowanie na budowę z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz M.E.N. udzielenie dofinansowania z UKFiS – u jest poprzedzone umieszczeniem zamierzonej inwestycji w corocznym planie inwestycji sportowych Urzędu Marszałkowskiego. W chwili obecnej posiadamy kompletną dokumentację techniczną na budowę hali oraz wymagane zezwolenia. Pozostało tylko przeprowadzenie procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę, jak też zgromadzenie wystarczającej liczby środków finansowych.

Sytuacja gospodarcza w kraju spowodowała, że środki finansowe na te cele dla województwa łódzkiego zostały bardzo ograniczone. Dla porównania w 2001r. przyznano 21 mln zł dla województwa, natomiast w 2002 tylko 13 mln, co wystarczy tylko na dokończenie rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich. W związku z tym U.M. nie uwzględnił naszej inwestycji w bieżącym roku.

3. Jakie kroki podjęły władze gminy w celu włączenia projektu budowy hali w roku przyszłym?

Do dnia dzisiejszego trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim aby choć niewielką kwotę przeznaczyć na ten rok. Pozwoliłaby ona na rozpoczęcie budowy hali jeszcze w tym roku, a większość prac wykonano by w przyszłym roku. Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się w czerwcu 2004r.

Jeżeli natomiast nie otrzymamy środków spoza budżetu gminy, wówczas zarząd będzie miał poważny problem, czy rozpocząć procedurę przetargową.

4. Jakie są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy tejże budowy?

Ze strony zarządu i władz gminy dołożymy wszelkich starań, aby planowana budowa przebiegała zgodnie z planowanym harmonogramem prac. Liczymy również, że zostanie wdrożony planowany przez M.E.N. program pt. „Hala sportowa dla każdego gimnazjum”, w ramach którego mamy bardzo duże szanse na uzyskanie niezbędnego dofinansowania.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl