Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

"Pasowanie na przedszkolaka" - Parzęczew 2009

  • środa, 28 października 2009 14:36
  • Poprawiony środa, 28 października 2009 14:36

 

Projekt pt. „Punkt Przedszkolny w Parzęczewie miejscem przyjaznym wszechstronnemu rozwojowi dziecka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W PARZĘCZEWIE


Dnia 25 września br. odbyło się uroczyste “Pasowanie na przedszkolaka” w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie. Tego dnia dzieci, które zaczęły uczęszczać do Punktu Przedszkolnego w roku szkolnym 2009/2010, złożyły uroczystą przysięgę i zostały włączone do grona przedszkolaków. Uroczystość została zorganizowana w ramach projektu pt. „Punkt Przedszkolny w Parzęczewie miejscem przyjaznym wszechstronnemu rozwojowi dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania rodziców i zaproszonych gości, którymi byli Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski i Zastępca Wójta Adam Świniuch. Kolejnym punktem uroczystości był występ dzieci, podczas którego przedszkolaki recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Następnie Wójt Gminy Parzęczew, każdego nowego przedszkolaka, pasował za pomocą dotknięcia zaczarowanym ołówkiem. Po uroczystym pasowaniu dzieci wspólnie ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami powtórzyły słowa ślubowania dzielnego przedszkolaka.

Miłym akcentem było wręczenie wychowankom dyplomów, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat pobytu w Punkcie Przedszkolnym.

Z uśmiechem na buziach, w atmosferze radości dzieci wspólnie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udały się na słodki poczęstunek.

Tak właśnie minął kolejny, ale jak ważny dla maluchów dzień w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie.

Małgorzata Posiła

Koordynator Projektu


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl