Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Opłaty za świadectwo pochodzenia oraz znakowanie zwierząt gospodarskich.

  • środa, 28 listopada 2001 14:18
  • Poprawiony środa, 28 listopada 2001 14:18

W związku z uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 21 grudnia 2001r. przypomina się rolnikom o obowiązku uzyskania świadectwa miejsca pochodzenia oraz oznakowania zwierząt gospodarskich wprowadzanych do obrotu.

Odpłatność za wydanie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wynosi :

- 2 zł. za świadectwo na 1 sztukę,
- 4 zł za świadectwo na więcej niż jedną sztukę.

Odpłatność za znakowanie zwierząt wynosi :

- bydło - 3 zł / szt,
- owce i kozy - 2 zł / szt,
- trzoda chlewna - 1 zł / szt.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl