Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Ogłoszenie o zawarciu umowy.

  • piątek, 03 listopada 2006 16:23
  • Poprawiony piątek, 03 listopada 2006 16:23

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Parzęczew informuje, że w dniu 18 września 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy:
Gminą Parzęczew z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

Zakładem Urządzania i Utrzymania Zieleni
z siedzibą w 31-215 Kraków, ul. Korczaka 11/2,
p
rzedmiotem umowy jest dostawa rębaka dla potrzeb kotłowni w Parzęczewie.

Termin realizacji dostaw: 30.10.2006 r.

Oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymagania ustawowe. 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl