Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Dostawę szlaki na drogi gminne na terenie sołectw Gminy Parzęczew w ilości 1000 ton"

  • czwartek, 12 października 2006 10:14
  • Poprawiony czwartek, 12 października 2006 10:14

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  


Wójt Gminy Parzęczew informuje, że w dniu 18 września 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy:
Gminą Parzęczew z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1 reprezentowaną przez:

Ryszarda Nowakowskiego – Wójta Gminy Parzęczew,

a firmą PRZEWÓZ TOWARÓW, Mieczysław Janicki z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Stodolniana 6 reprezentowaną przez:

Mieczysława Janickiego

Przedmiotem umowy jest dostawa szlaki na drogi gminne na terenie sołectw Gminy Parzęczew w ilości 1000 ton.
          Termin realizacji dostaw: 30.10.2006 r.

 Oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymagania ustawowe. 

 

 

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl