Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Budowę silosu na biomasę dla kotłowni w Parzęczewie".

  • czwartek, 12 października 2006 10:19
  • Poprawiony czwartek, 12 października 2006 10:19

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  

 

    Wójt Gminy w Parzęczew informuje, że w dniu 4 października 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy: Gminą Parzęczew z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1 reprezentowaną przez:
Ryszarda Nowakowskiego – Wójta Gminy Parzęczew, Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanym „EKO – SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w 98-200 Sieradz, ul. Nowowiejskiego 5, reprezentowanym przez:

1.         
Andrzeja Jedyka – Prezesa Zarządu 
2.          Andrzeja Rogowskiego – V-ce Prezesa 

Przedmiotem umowy jest budowa silosu na biomasę dla kotłowni w Parzęczewie.

Termin realizacji dostaw: 30.10.2006 r.

    Oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymagania ustawowe. 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl