Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Dostawa rębaka dla potrzeb kotłowni w Parzęczewie."

  • czwartek, 26 października 2006 14:44
  • Poprawiony czwartek, 26 października 2006 14:44

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 
 

Wójt Gminy w Parzęczew informuje, że w dniu
18 września 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy:
Gminą Parzęczew z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

a

Zakładem Urządzania i Utrzymania Zieleni z siedzibą w 31-215 Kraków, ul. Korczaka 11/2,


Przedmiotem umowy jest dostawa rębaka dla potrzeb kotłowni w Parzęczewie.
Termin realizacji dostaw: 30.10.2006 r.

    Oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymagania ustawowe.

 

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl