Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Odnowa na osiedlu w Leźnicy Wielkiej

  • czwartek, 17 czerwca 2010 11:50
  • Poprawiony czwartek, 17 czerwca 2010 11:50


W dniu 2 września 2009r. Wójt Gminy Parzęczew – Ryszard Nowakowski podpisał umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Leźnicy Wielkiej – Osiedle poprzez utworzenie parku wypoczynkowego i budowę placów zabaw”.

Łączna kwota inwestycji to 646,2 tys. złotych, z czego wkład Gminy to blisko ćwierć miliona złotych. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 402,7 tys. zł. 23 marca ruszyły prace związane z budową nawierzchni na osiedlu w Leźnicy Wielkiej. Prace budowlane o łącznej wartości ponad 188 tys. złotych wykonuje Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Budownictwo Ogólne i Drogowe Jacek Jańczyk z Ozorkowa. W drodze przetargowej został wyłoniony również wykonawca na małą architekturę - AN ARCHI GROUP Sp. cywilna z Gliwic oraz na nasadzenia - NOVA Jerzy Łebski z Łowicza. Obecnie ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, zamontowano wodozdrój, 2 fontanny w obudowie granitowej, ławki i kosze na śmieci. W ramach inwestycji, przewidziano również zakup i montaż licznych urządzeń zabawowych, piaskownicy, zamontowany zostanie stół do ping – ponga oraz stół rekreacyjny.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto pozwoliło również na posadzenie sadzonek lawendy wąskolistnej, szałwi omszonej, macierzanki piaskowej i trzmielin. Z pewnością osiedle stanie się atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i wspólnych zabaw. Już dziś mieszkańców osiedla i wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na otwarcie placów zabaw zaplanowane na 23 lipca br.

Agnieszka Nawrocka

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl