Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Obwieszczenie - rekultywacjia składowiska odpadów komunalnych w Parzęczewie

  • środa, 08 maja 2002 19:45
  • Poprawiony środa, 08 maja 2002 19:45

Urząd Gminy w Parzęczewie zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek z dnia 2.04.2002r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Parzęczewie.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1 w terminie do dnia 29.05.2002r.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl